Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Websols (www.websols.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Websols betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Websols.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Websols berusten bij Websols. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Websolsis uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Websols, info@websols.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Websols.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Websols geeft Websols geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Websols.

Websols kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Websols, de onmogelijkheid de website van Websols te gebruiken, uit de levering van diensten door Websols of het gebrek aan levering van diensten door Websols.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Websols ;wordt regelmatig bijgewerkt. Websols behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Websols te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 1 februari 2016.