XSS and SQL injection vulnerabilities in extension “phpMyAdmin” (phpmyadmin)

XSS and SQL injection vulnerabilities in extension “phpMyAdmin” (phpmyadmin)
door TYPO3 / gepubliceerd op 23 januari 2009