XSS and SQL Injection vulnerabilities in extension “Direct Mail” (direct_mail)

XSS and SQL Injection vulnerabilities in extension “Direct Mail” (direct_mail)
door TYPO3 / gepubliceerd op 15 maart 2011