TYPO3 CMS 4.5.34, 4.7.19, 6.0.14, 6.1.9 and 6.2.3 released

TYPO3 CMS 4.5.34, 4.7.19, 6.0.14, 6.1.9 and 6.2.3 released
door TYPO3 / gepubliceerd op 22 mei 2014